Parim viis teabe saamiseks on küsida nõu usaldusväärselt teabeallikalt, nt terviseametilt.

Elu jooksul võib esineda kokkupuuteid tuhandete kemikaalidega. Osa neist võib vähi tekke riski suurendada. Euroopa Liidu kodanike seas esineb vaid üksikuid kokkupuuteid sellisel tasemel, mille pärast muretsemiseks on tegelikku põhjust.

Kuidas saaks teada, kas kokkupuude on ohtlik? Näiteks on muret tekitanud kokkupuude plastist toodetes esinevate ftalaatidega. Seda probleemi on massimeedias ulatuslikult käsitletud, kuid kokkupuudet ftalaatidega ei ole tunnistatud Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse (IARC) Monograph-programmi hinnangul vähki tekitavaks. Peale selle on Euroopa Liidus olemas menetlused, millega hinnatakse kemikaale või muid aineid, määratakse need, mis põhjustavad või võivad inimesel vähki põhjustada, ning reguleeritakse kokkupuute taset. Et teha kindlaks, kas aine põhjustab vähki, tuleb kogu teaduslik tõendusmaterjal hinnata nii ekspertide poolt kui ka vahetutes uuringutes. Euroopa Liidus on käivitatud tähtsad algatused inimtervise ja keskkonna kaitseks potentsiaalselt vähki tekitavateks tunnistatud ainete eest.