Koodeksist

Euroopa vähitõrje reeglistik on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on teavitada inimesi meetmetest, mida nad saavad kasutusele võtta, et vähendada enda ja oma pere vähki haigestumise ohtu. Käesolev neljas väljaanne koosneb 12 soovitusest, mida enamik inimesi saab järgida ilma igasuguste erioskuste või -nõuanneteta. Mida rohkem soovitusi inimesed järgivad, seda madalam on nende vähirisk. Hinnangute kohaselt oleks võimalik vältida peaaegu pooli vähist tingitud surmajuhtumeid Euroopas, kui kõik järgiksid soovitusi.

Reeglistiku neljas väljaanne avaldatakse sellel veebisaidil koos Küsimuste ja Vastuste osaga, mis annab lisateavet iga soovituse ja vähiennetusega seotud aspektide kohta. See osa selgitab iga soovitusega käsitletud vähiriski ning pakub lisateavet selle kohta, kuidas inimesed saavad ennast ja oma perekonda kaitsta. Reeglistiku esimene väljaanne avaldati 1987. aastal. Neljanda väljaande koostasid aastatel 2012–2013 vähispetsialistid, teadlased ja muud eksperdid vähi alal kogu Euroopa Liidust projekti raames, mida koordineerib Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus; väljaannet toetas rahaliselt ELi terviseprogramm. Soovituste koostamisel võtsid eksperdid arvesse uusimaid olemasolevaid teaduslikke tõendeid. Kõikidel ekspertidel, kes osalesid neljanda väljaande koostamisel, paluti töötada iseseisvalt ja juhinduda vaid oma ekspertarvamusest, mitte mis tahes organisatsiooni või institutsiooni seisukohtadest. Ekspertidel paluti ka teada anda tegelikest või arvatavatest teemaga seotud huvidest.

Eksperdid osalesid kaheaastase perioodi jooksul valdkondadevahelises koostöös, kogudes asjakohaseid tõendeid ja neid töörühmades läbi vaadates. Asjakohaste tõendite tuvastamisel ja analüüsil pakkus töörühmadele teaduslikku ja tehnilist tuge teaduskirjanduse süstemaatilises retsenseerimises kogenud epidemioloogide rühm. Reeglistikus esitatud soovituste põhjendusi ja asjassepuutuvaid tõendeid selgitatakse teadusartiklites, mille töörühmad on avaldanud.

Soovituste sõnastus lepiti kokku töörühmade koostöös käitumisuuringute ja suhtlusekspertide ning projekti kahe juhtivteadlasega, võttes arvesse asjaolu, et sihtrühm on üldsus. Kogu tööprotsessi jälgis Euroopas vähiennetuse alal tunnustatud vanemteaduritest ja ühiskonnategelastest koosnev sõltumatu teaduskomitee, mis andis soovitustele ka lõpliku heakskiidu. Projekti teaduslikku sekretariaati Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse juures juhtisid ühiselt kaks juhtivteadlast.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees