Jah. Veenvast teaduslikust tõendusmaterjalist nähtub, et mis tahes vanuses suitsetamisest loobumine vähendab vähiriski, kuid mida nooremalt suitsetamine lõpetatakse, seda kasulikum see on.

Keskmiselt elavad suitsetajad 10 aastat vähem kui need, kes ei ole kunagi suitsetanud. Suitsetamisest loobumine enne 40. eluaastat vähendab suitsetamisega seotud surma riski ligikaudu 90%. Kunagi ei ole liiga hilja suitsetamisest loobuda. Mis tahes vanuses suitsetamisest loobumine vähendab suitsetamisega seotud surma riski, võrreldes nendega, kes jätkavad suitsetamist.

Suitsetamisest loobumisel on ka muid kasulikke kiireid tervisemõjusid (vt joonis 5). Suitsetamisest loobumise viisid on kirjeldatud siin.

Joonis 5. Lühi- ja pikaajaline kasulik tervisemõju, mida on täheldatud pärast suitsetamisest loobumist.

Joonis 5. Lühi- ja pikaajaline kasulik tervisemõju, mida on täheldatud pärast suitsetamisest loobumist.

Allikas: American Cancer Society, Inc. (Ameerika Vähiliit) loal. Kõik õigused kaitstud. Veebisait: www.cancer.org