Euroopa vähitõrje reeglistik kirjeldab meetmeid, millega saate vähendada vähki haigestumise ohtu. Mida rohkem soovitusi Te järgite, seda madalam on Teie vähirisk.

Siiski pole mitte kõigil inimestel samad võimalused oma riski vähendada. Eluviisi mõjutab ka sünni- ja elukoha sotsiaalne ja majanduslik olukord. See olukord sõltub osaliselt mõjuritest, mis ei ole otseselt iga inimese enda kontrolli all, näiteks poliitilistest, kultuurilistest ja keskkonnamõjuritest.

Vähiennetus on kõige edukam siis, kui valitsuse poliitika ja tegevus muudavad tervislike otsuste tegemise lihtsamaks ning kaitsevad kodanikke vähkitekitavate tegurite eest.

Näiteks on vaja rohkem seadusi, mis muudaksid tubaka ostmise ja suitsetamise keerulisemaks, aga kehalise aktiivsuse ja tervisliku toitumise lihtsamaks. Õhusaaste edasiseks vähendamiseks on vaja määrusi kehtestada või neid rangemaks muuta.

Üksikisikud, tervishoiuvaldkonna nõustajad, vähiühingud ja kogukonnad peaksid julgustama ja toetama poliitikat ning meetmeid, mis muudavad tervislike otsuste tegemise lihtsamaks ja loovad elukeskkonna, mis aitab inimestel vähki vältida ja elada hea tervise juures kõrge eani.