Има редица неща, които пушачите могат да направят, за да увеличат шансовете си за успешно отказване. Най-доброто доказателство за това е, че тези, които използват комбинация от фармакологична и поведенческа подкрепа, е четири пъти по-вероятно да се откажат от тютюнопушенето, отколкото тези, които не ползват никаква помощ. Тези, които използват само един от методите, е също по-вероятно да се откажат от тютюнопушенето, отколкото тези, които не използват помощ.

Най-често използваните ефективни стратегии за фармакологична подкрепа включват никотинозаместваща терапия (НЗТ), бупропион, варениклин и цитизин. Понастоящем цитизинът е достъпен само в Централна и Източна Европа. Повече подробности относно фармакологичните възможности можете да намерите в таблица 3.

Поведенческата подкрепа включва например помощ относно практическите стратегии за управление на стреса, прекратяване на зависимостта, насоки за прилагане на НЗТ, както и за справяне с глада и симптомите на абстиненция. Този вид подкрепа може да бъде оказана лично или чрез канали, като например телефон, системата за текстови съобщения на мобилните телефони или чрез интернет. Фармацевтите, общопрактикуващите лекари или други лица, осигуряващи здравно обслужване, могат да улеснят достъпа до този вид подкрепа.

Друго действие, което подпомага въздържанието от тютюнопушене, е да превърнете дома си в дом без тютюнев дим.