Да. Вредните последици от тютюна се увеличават с консумацията на алкохолни напитки и при определени професии, при които работниците се излагат на други агенти, за които е известно, че причиняват рак (напр. радон или азбест). По отношение на консумацията на алкохол и тютюнопушенето рискът от рак на устната кухина, фаринкса, ларинкса и хранопровода се увеличава значително с увеличаването на консумацията на алкохол при пушачите. Тютюнопушенето и пиенето на алкохол ви излагат на по-висок риск от рак, отколкото ако само пушите.