Тютюнът и тютюневият дим съдържат вещества, за които е известно, че причиняват рак (терминът, който се използва, е „канцерогени“) при лабораторни животни и при хората. Някои канцерогени са естествени съставки на самото тютюнево растение, а други, като например бензен, формалдехид и някои специфични за тютюна нитрозамини, се формират при изгарянето на тютюна или при преработката, сушенето, отлежаването или съхраняването. Броят и количеството канцерогени може да е различен в различните тютюневи изделия в рамките на държавите и извън тях. Определени видове бездимни тютюневи изделия могат да се произвеждат с намалена концентрация на специфичните за тютюна нитрозамини, които са едни от основните канцерогени в тютюневите изделия. Продължителна употреба на тютюн, а оттам и продължителното излагане на канцерогенни вещества, може да доведе до развитието на рак.

Някои от химикалите, които се откриват в тютюна и в тютюневия дим, са класифицирани като канцерогенни за човека от Международната агенция за изследване на рака (IARC), част от Световната здравна организация (СЗО) (таблица 2). На фигура 3 са посочени някои вещества, съдържащи се в тютюневия дим, които причиняват рак при лабораторни животни и при хората.

Фигура 3: Някои канцерогенни вещества в тютюневия дим.

Източник: IARC