• В домовете без тютюнев дим се намалява излагането на възрастните и на децата на вторичен тютюнев дим.
  • Домовете без тютюнев дим защитават възрастните и децата, които са особено уязвими по отношение на вторичния тютюнев дим, например страдащите от астма (или възрастни със сърдечни заболявания или хронични белодробни заболявания).
  • Юноши, чийто родители са непушачи и живеят в домове, в които е позволено да се пуши, е много по-вероятно да започнат да пушат, отколкото тези, които живеят в домове, в които тютюнопушенето е забранено.
  • Пушачи, които живеят в домове без тютюнев дим, пушат по-малко цигари на ден.
  • Домовете без тютюнев дим помагат на отказващите цигарите да се въздържат по-дълго време.
  • Политиката на домове без тютюнев дим отправя ясно послание, че тютюнопушенето е неприемливо.

Дом без тютюнев дим, в който на никого не е позволено да пуши вътре в помещенията по което и да било време и при каквито и да било обстоятелства, е по-ефективен в защитата на децата от излагане на вторичен тютюнев дим, отколкото ако има само частични ограничения. Пушенето до прозореца или на прага не означава, че домът ви е без тютюнев дим.

Допълнително намаляване на излагането на вторичен тютюнев дим е постижимо, като не се пуши в автомобилите и в други частни превозни средства в присъствието на деца и непушачи. В автомобили, в които се пуши, са констатирани високи концентрации на вторичен тютюнев дим и отварянето на прозорците на автомобила не е ефективен начин за преустановяване на излагането на вторичен тютюнев дим. През 2014 г. в Англия е одобрена политика, забраняваща тютюнопушенето в частни превозни средства, когато пътниците са деца. Законът ще влезе в сила след около година. Подобен проект на политика е в процес на подготовка в Ирландия и се очаква и други държави да последват примера.