Ако сте модел за подражание за другите, то тогава фактът, че пушите, е вероятно да окаже влияние върху свързаното с тютюнопушенето поведение на другите хора около вас. Ако вие пушите, е много вероятно и другите в дома ви да пушат, особено по-млади хора, които са повлияни от своите родители, братя или сестри.

Лекарите, сестрите и други медицински специалисти са модел за подражание за своите пациенти и ако самите те пушат, изпращат противоречиво послание към своите пациенти. Медицинските специалисти следва да се насърчават и подкрепят, за да преустановят употребата на тютюн и да насърчават култура без тютюнев дим.