Да. Научните доказателства убедително показват, че рискът от рак намалява след отказване от тютюнопушенето на каквато и да е възраст, но колкото по-млади сте, когато спрете да пушите, толкова по-големи ще са ползите за вас.

Средно пушачите губят поне 10 години от живота си в сравнение с тези, които никога не са пушили. Отказването от тютюнопушенето преди 40-годишна възраст намалява риска от свързана с тютюнопушенето смърт с около 90 %. Никога не е твърде късно да спрете да пушите; отказването от тютюнопушенето на всяка възраст понижава риска от свързана с тютюнопушенето смърт в сравнение с риска при тези, които продължават да пушат.

Отказването от тютюнопушенето има и други ползи за здравето, които можете да забележите незабавно (вж. фигура 5). Какво могат да направят пушачите, за да се откажат от този навик, е посочено тук.

Фигура 5: Краткосрочни и дългосрочни благоприятни последици за здравето, наблюдавани след отказване от тютюнопушенето.

Източник: Препечатано със съгласието на American Cancer Society, Inc. (Американска асоциация за борба с рака). Всички права запазени. От www.cancer.org