Да, това може да намали риска от рак, но ползите за здравето зависят от други фактори.

Доколко се намалява рискът зависи от това дали даден пушач компенсира намаляването на приема на никотин, като променя начина на пушене, например чрез по-дълбоко вдишване или повече всмуквания. Прилагането на никотинозаместващата терапия (НЗТ) или друго лечение за зависимостта от тютюна, заедно с опитите за намаляване на тютюнопушенето, може да помогне за избягване на компенсаторното тютюнопушене и е вероятно да помогне за пълното отказване от тютюнопушенето. Най-добре е да си поставите за цел да спрете напълно тютюнопушенето в рамките на определен период от време, тъй като отказването от тютюнопушенето осигурява най-големи ползи за здравето. Спирането на тютюнопушенето значително намалява риска от смърт от всички сериозни заболявания, свързани с тютюнопушенето, включително рак, в сравнение с риска при настоящите пушачи.

Рискът от рак се определя не само от времето, през което лицето е пушело (т.е. години), но и от интензивността на пушене (т.е. брой цигари, изпушени на ден). Влиянието на продължителността на тютюнопушенето при определянето на риска от рак се счита за по-голямо от въздействието от намаляване на броя на изпушените цигари на ден. Отказването от тютюнопушенето е най-добрият начин да намалите риска от рак.