Възможно е пушачите да се тревожат за това дали ще наддадат на тегло, когато откажат тютюнопушенето. Ползите от отказването от тютюнопушенето обаче ще са много повече от всяко нарастване на рисковете от увеличаване на теглото, а теглото може да се контролира в дългосрочен план (вж. фигура 5 за краткотрайни ползи за здравето от отказването). Рискът от смърт поради различни причини, включително рак, е по-висок при пушачите с нормално тегло, отколкото при непушачите с наднормено тегло. Трудно е да се предвиди дали някой ще наддаде на тегло, когато откаже тютюнопушенето. Лицата, отказващи тютюнопушенето, могат да потърсят съвет от медицински специалисти относно разумното хранене и програмите за упражнения, както и как да наблюдават теглото си по време на въздържанието.

Фигура 5: Краткосрочни и дългосрочни благоприятни последици за здравето, наблюдавани след отказване от тютюнопушенето.

Източник: Препечатано със съгласието на American Cancer Society, Inc. (Американска организация за борба с рака). Всички права запазени. От www.cancer.org

Много пушачи, които отказват тютюнопушенето, ще изпитват някои неприятни физически и психически последици, известни като последици от абстиненцията, но те са краткотрайни и ще отминат. Последиците от абстиненцията могат да включват непреодолимо желание или подтик за пушене, депресия, раздразнителност/агресивност, безпокойство, повишен апетит, слаба концентрация, слабо главоболие и нарушения на съня. Те са с различна продължителност, но повечето от тях траят по-малко от 1 до 3 месеца. Не всички страдат от последиците на абстиненцията. Последиците от абстиненцията се проявяват, тъй като пушачите са свикнали да приемат в резултат на тютюнопушенето обичайни дози никотин и когато се откажат, телата им трябва да привикнат към липсата на никотин.

Изглежда пушенето на цигари предоставя усещането за отпускане, но в действителност вдишаният никотин е този, който облекчава симптомите на абстиненцията. Когато пушачите не са пушили известно време, те започват да изпитват симптомите на абстиненцията, като например да чувстват раздразнителност, да са ядосани, тревожни или неспокойни. Тютюнопушенето успокоява тези симптоми на абстиненцията и пушачите могат погрешно да отдадат това чувство на освобождаване от абстиненцията — например отпускане или чувство на спокойствие.

Лекарствените средства за отказване от тютюнопушенето, като например никотинозаместващата терапия (НЗТ), варениклин или бупропион, могат да помогнат за последиците от абсиненцията, въпреки че е малко вероятно да ги преодолеете напълно. Поведенческата подкрепа може да помогне да справянето с тях чрез осигуряване на практически стратегии за пушачите.