Към момента не е известно за наличие на дългосрочна безопасност. Употребата на електронните цигари не включва изгарянето на тютюн и вдишването на тютюнев дим, както е при пушенето на цигари; следователно се очаква употребата на електронни цигари да е свързана с по-нисък риск от заболявания и смърт, отколкото тютюнопушенето. Въвеждането на подходящи разпоредби ще намали във възможно най-голяма степен всички потенциални рискове от употребата на електронни цигари.

Електронните цигари крият потенциал за намаляване на огромното социално-икономическо значение на заболяванията и смъртните случаи, причинени от тютюнопушенето, ако повечето пушачи преминат към електронни цигари и ако на опасенията, свързани с общественото здраве, се откликне по подходящ начин.

Тези опасения са свързани с факта, че ароматите могат да бъдат привлекателни за децата, като така ще се насърчи употребата им сред младите непушачи, че на етикета не е отразено съдържанието, че са предлагани на пазара по неподходящ начин и че могат да подкопаят усилията за контрол на тютюна, тъй като могат да се използват на места, на които тютюнопушенето е забранено, или могат да насърчават употребата сред младите пушачи вместо отказването, което в крайна сметка отново ще върне до предишните нива употребата на тютюн в държави, в които усилията за контрол на тютюна са отбелязали голям напредък и се полагат с успех.

За да се проучат тези фактори са необходими още изследвания.

Update: IARC endorses the World Health Organisation (WHO) statement based on the current scientific evidence: 

WHO: E-cigarettes: how risky are they? 

The link to the WHO statement posted on 29/01/2020 by the IARC provides recent information related to this Question and Answer of the European Code against Cancer posted on 14/10/2014. The European Code against Cancer Working Group on Tobacco developed this Question and Answer but had no involvement in the development of the WHO statement.