Има няколко достъпни възможности, с които да се помогне на хората да се откажат от употребата на бездимни тютюневи изделия и да продължат да се въздържат; все още не е определен предпочитан метод.

При едно от изследванията е установено увеличение с приблизително 60% на степента на въздържание след шестмесечно лечение с варениклин в сравнение с потребителите на бездимни тютюневи изделия, на които не е предоставено никакво лечение. Доказано е, че поведенческата подкрепа увеличава процента на въздържание сред потребителите на бездимни тютюневи изделия с до 6 месеца. Вероятността да се откажете от тютюнопушенето се увеличава, когато се добави и помощ по телефона с последващи действия. Провеждането на орален преглед в зъболекарски кабинет с обратна информация относно оралното здраве може да допринесе за преустановяването на употребата на бездимни тютюневи изделия. Потребителите на бездимни тютюневи изделия, които желаят да преустановят употребата им, следва да потърсят съвет в тази връзка от подходящо обучен медицински специалист.