Тютюнът може да се пуши, смуче, дъвче или смърка. Пушенето на цигари е преобладаващият начин, по който хората в Европейския съюз употребяват тютюн; около 28 % от хората над 18-годишна възраст понастоящем са пушачи и по-малко от 1 % използват бездимни тютюневи изделия, с изключение на Швеция. Тютюнът също така се продава под формата на пури, тютюн в насипно състояние за ръчно свиване на цигари или за лули, тютюн за водна лула, тютюн за дъвчене и тютюн, който може да се смуче или смърка (тютюн за смъркане, влажен или сух).

Повече подробности относно тютюневите изделия са представени в таблица 1.