Да. Тъй като работното място влияе пряко върху здравето и благосъстоянието на работниците и съответно и на техните семейства, общности и общество, то предлага идеална среда и инфраструктура за подкрепа на превантивни мерки и мерки за насърчаването на здравето за голям процент население, включително отказване от тютюнопушенето, повишена физическа активност, и здравословен хранителен режим. Съчетаването на усилията на работодателите, работниците и обществото чрез професионални здравни програми или насърчаване на здравословния начин на живот и повишаване на участието на работниците в оформянето на работната среда може да подобри здравето и благосъстоянието на хората по време на работа.