Най-ефективните мерки по отношение на повечето канцерогенни химически вещества в околната среда включват по-скоро разпоредби и действия на общността, насочени към намаляване или отстраняване на тези вещества, отколкото лични действия. Важно е обаче да знаете на какво се излагате, така че да можете да вземете информирани решения по отношение на вашето здраве. Ето някои примери за лично участие:

  • Можете да превърнете дома си и вашата непосредствена околна среда в среда без тютюнев дим, като не позволявате на други да пушат в затворени помещения или в превозни средства.
  • Информирайте се за химикалите в продуктите, които купувате за лична употреба; четете инструкциите за безопасна и правилна употреба, ако е възможно, и следвайте внимателно указанията.
  • Ако се налага да отстраните азбест, не трябва да правите това сами; трябва да наемете специалист и не трябва да изхвърляте отпадъци от отстранения азбест в околната среда.
  • Ограничете употребата на химикали до добре проветрени помещения или ги използвайте на открито.
  • Можете да намалите замърсяването на въздуха в затворени помещения, като осигурите подходяща вентилация. Използвайте енергийно ефективни домакински уреди (за подгряване, охлаждане и т.н.) и избягвайте изгарянето на открито на органични материали като дърва или остатъци от двора/градината, за да намалите замърсяването на въздуха.
  • Индивидуални действия (например ограничаване на използването на автомобили и правилната им поддръжка или използването на велосипед или обществен транспорт) могат да допринесат за намаляване на замърсяването на въздуха.
  • Можете да допринесете за свеждането до минимум на замърсяването на питейната вода и почвата, като изхвърляте правилно химикали, използвани в домакинството (напр. пестициди, бои) или фармацевтични продукти, както и като намалите количеството на отпадъците.
  • Също така можете да допринесете за по-здравословна околна среда, като съдействате за увеличаване на информираността на обществото, което може да доведе до общи публични или общностни действия.