Съществуват две погрешни схващания за това колко точно ракови заболявания наистина се причиняват от химически вещества в околната среда.

На първо място, най-сериозният риск се поражда от продължаваща няколко години тежка експозиция, например свързана с работата експозиция, която се свързва с риска от рак много повече отколкото значително по-малките рискове, произтичащи от експозиция на същия химикал при нива, срещани в околната среда.

На второ място, „риск“ може да означава нещо различно, когато се отнася до дадено лице в сравнение с цялото население. Относително ниският риск за дадено лице, като например този от рак на белите дробове, причинен от замърсяване на въздуха или вторичен тютюнев дим, може да доведе до значителен брой случаи на рак сред населението, ако са експонирани много хора, докато тежката експозиция в сравнително малка група работници ще доведе до висок риск от рак измежду експонираните лица, но ще причини много малък брой ракови заболявания сред цялото население.