Andra infektioner förknippade med cancer

Infektioner med hepatit C, humant immunbristvirus (HIV) eller Helicobacter pylori kan också leda till cancer, men det finns inget vaccin mot dessa infektioner. Mer information ges nedan.

Hepatit C
Humant immunbristvirus (HIV)
Helicobacter pylori