I dagsläget finns inget vaccin mot hepatit C. Det bästa sättet att undvika att infekteras med hepatit C-virus (HCV) är att undvika alla osäkra injektioner eller osäker/ohygienisk piercing, tatuering eller akupunktur. Antalet nya fall i Europa har minskat kraftigt sedan införandet av HCV-tester för bloddonatorer, virusinaktivering för blodprodukter och användningen av engångsnålar och -sprutor för injektioner. Trots den minskade risken, och eftersom det kanske inte är fallet i alla EU-länder, är rådet fortfarande att undvika injektioner när det är möjligt och istället välja oral behandling om sådan finns, särskilt när du är på resa. Du rekommenderas också att undvika piercing, tatuering och akupunktur om du är osäker på säkerheten/hygienen.