Ja. Antiretrovirala behandlingar (ARV) förhindrar ungefär två tredjedelar av alla cancerfall hos HIV-smittade personer, särskilt Kaposis sarkom och en typ av lymfkörtelcancer (non-Hodgkins lymfom). För vissa cancerformer är den positiva effekten av ARV-behandling mindre uppenbar, till exempel vid cancer i livmoderhals, ändtarmsöppning och lungor, eller en annan typ av lymfkörtelcancer (Hodgkins lymfom). Som förväntat leder ökad överlevnad till att personer med HIV nu lever till högre ålder, när cancer generellt är vanligare även bland personer som inte är HIV-smittade. Därför är cancerscreening mycket viktigt också bland personer med HIV.