Personer med HIV löper större risk för att utveckla vissa typer av cancer eftersom deras immunsystem är försvagade och de blir känsligare för sjukdomar. De vanligaste cancerformer som förknippas med HIV-infektion är Kaposis sarkom (en typ av cancer i blodkärlen) och cancer i lymfkörtlar, livmoderhals, livmoder, ändtarmsöppning, lungor, vulva, vagina, penis och lever. Det finns också en ökad risk för cancer i läppar, mun och hals samt vissa hudcancerformer.