Ja, om det finns ökad risk för att du har HIV. I det här fallet bör du kontakta sjukvårdspersonal för att få rådgivning, bli testad och, om testet är positivt, påbörja behandling utan fördröjning. Att fördröja behandlingen, om du är HIV-positiv, gör att viruset kan spridas i din kropp och skada din hälsa. Dessutom ökar risken för att dina sexpartner smittas. Om testet är negativt kommer sjukvårdspersonalen att informera dig om huruvida ett upprepat test krävs baserat på din risk för HIV. De tester som används idag kan vanligtvis visa om en person har HIV inom en månad efter infektionstillfället. De vanligaste testerna kräver endast en liten mängd blod eller saliv.