Helicobacter pylori (H. pylori) är en bakterie som lever i magsäcken hos många personer och som ibland kan orsaka inflammation i magsäcken (magkatarr), magsår och i vissa fall (ungefär 1 av 100 som har infektionen) magsäckscancer. De allra flesta fall av magsäckscancer orsakas av H. pylori. Antalet H. pylori-infektioner och nya fall av magsäckscancer har minskat i många områden i Europa, men det finns fortfarande högriskområden, särskilt i östra Europa och i delar av Spanien, Portugal och Italien.