Din läkare eller annan sjukvårdspersonal kan ge dig råd om den behandling som finns tillgänglig. Behandlingen kan eliminera viruset och reparera eller begränsa dina leverskador. Dagens behandlingar kan vara dyra och kan ha obehagliga biverkningar. De fungerar bättre för vissa personer än för andra och vissa personer har inte alltid nytta av behandlingen. Nya behandlingar utvecklas och kan komma att finnas tillgängliga i framtiden. För att minska din risk för att få levercancer bör du inte röka eller dricka alkohol. Samtidig infektion med hepatit B-virus ökar risken för att utveckla levercancer. Rådgör med din läkare om vaccination mot hepatit B och andra åtgärder som kan rekommenderas i ditt fall.