Ja, om du någon gång har använt intravenösa droger och delat nålar, blivit tatuerad, piercad eller fått akupunktur på ett osäkert sätt eller fått en transfusion eller andra blodprodukter före början av 1990-talet. Sedan dess screenas alla blodprodukter som används för transfusion eller medicinsk behandling systematiskt för hepatit C-virus. Det finns en risk för att du smittats om du har fått injicerade behandlingar eller blivit piercad, tatuerad eller fått akupunktur på platser utan korrekt nålhantering. Detta är vanligt i länder eller områden utanför Europa med begränsade ekonomiska resurser och under perioder av politiska eller sociala omvälvningar.