Infektionen har ofta inga symtom, men i vissa fall kan den leda till magsår, magsmärtor, illamående eller, mycket sällan, magsäckscancer. De som lider av magsäckscancer kan plötsligt gå ner i vikt eller ha svårt att svälja, drabbas av gastrointestinal blödning, s.k. abdominal mass (onormala förstoringar i buken) eller anemi. Om du drabbas av något av ovanstående symtom ska du medelbart kontakta din läkare.