Behandlingen kommer att bromsa spridningen av HIV i din kropp och hjälpa ditt immunsystem att fungera bättre. Detta kommer att göra dig mer motståndskraftig mot infektioner och därmed göra det möjligt för dig att leva ett längre och friskare liv. Du kommer att känna att du har mer energi, känna dig mindre deprimerad eller glömsk och få bättre matsmältning. Risken för att smitta andra personer minskar också. Din läkare kommer att skriva ut en kombination av antiretrovirala mediciner som är lämplig och säker för dig. Du kommer att följas upp noga för att kontrollera att viruset hålls tillbaka och att du inte drabbas av några skadliga effekter. Behandlingen kan dock ha obehagliga biverkningar. De vanligaste biverkningarna är illamående, trötthet, diarré, hudutslag, humörförändringar och viktnedgång eller viktuppgång.