Många personer som infekterats med hepatit C-virus (ungefär 75 av 100 smittade) utvecklar en kronisk inflammation i levern. Det här tillståndet leder till cancer i ungefär 1 av 5 fall (ungefär 15 av 100 smittade). Till skillnad från hepatit B-virus minskar inte risken för att utveckla en kronisk infektion med hepatit C-virus om infektionen startar i vuxen ålder. Om du har kronisk hepatit C ökar alkoholdrickande, rökning eller samtidig infektion med hepatit B-virus kraftigt risken för att utveckla levercancer.