Risken för att du är drabbad av HIV är högre om du är en man som har sex med män, är sexarbetare, injicerar droger, kommer från ett land med hög förekomst av HIV (t.ex. Afrika söder om Sahara) eller om du har oskyddat sex utan att vara säker på att din partner är HIV-negativ. HIV kan smitta genom oskyddat sex, genom smittade blodtransfusioner och genom att dela smittade nålar eller andra vassa instrument. Viruset kan också smitta från mor till barn under graviditeten, vid förlossningen eller under amning.