Humant immunbristvirus (HIV) är ett virus som attackerar immunsystemet och försvagar kroppens kapacitet att bekämpa infektioner och sjukdomar. En person med HIV kan därför utveckla allvarliga infektioner som en frisk person normalt skulle ha avvärjt. De som har infekterats med HIV och som blir sjuka på grund av de skador som viruset orsakar sägs ha fått immunbristsyndrom (AIDS). AIDS är det sena stadiet av en HIV-infektion, när kroppen har svårt att bekämpa livshotande infektioner utan behandling. Det går inte att bota en HIV-infektion, men det finns antiretrovirala behandlingar (ARV) som arbetar mot HIV-infektionen genom att bromsa virusets spridning i kroppen. ARV-behandlingar hjälper de flesta personer med HIV att leva långa och friska liv.