Niestety istnieje znacznie mniej dowodów na wpływ diety na rozwój nowotworu niż dowodów na jej wpływ na prawdopodobieństwo zachorowania na raka. Poza tym może być to zależne od rodzaju raka, na który dana osoba choruje.

W przypadku osób, u których zdiagnozowano raka piersi, istnieją znaczące dowody na to, że prawidłowa masa ciała i aktywność fizyczna mogą przyczynić się do poprawy jakości życia i są powiązane ze zwiększoną przeżywalnością.

Nie ma wystarczających dowodów, aby można było sformułować jednoznaczne zalecenia w odniesieniu do innych rodzajów raka ani aby można było stwierdzić, że określony rodzaj produktów spożywczych lub diety pomaga zapobiegać nowotworom, ale większość ekspertów zaleca stosowanie ogólnych zaleceń dotyczących profilaktyki raka przez osoby, u których już zdiagnozowano raka (chyba że nie powinny tego robić z przyczyn medycznych lub innych). Należy pamiętać, aby nie zażywać żadnych suplementów bez uprzedniej konsultacji z lekarzem – w przypadku niektórych z nich wykazano, że kolidują z terapiami antynowotworowymi.