Ponieważ większość produktów spożywczych zawiera co najmniej pewne ilości tłuszczu lub cukru, jako wytyczną należy przyjąć, że w każdych 100 gramach żywność o wysokiej zawartości tłuszczu zawiera ponad około 20 gramów tłuszczu, a żywność o wysokiej zawartości cukru ponad około 15 gramów cukru. W przypadku większości wysoko przetworzonych pakowanych produktów spożywczych informacja ta jest podana na etykiecie. Informację tę można również wykorzystać w celu sprawdzenia zawartości tłuszczów nasyconych w żywności (żywność o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych będzie zawierać ponad 5 gramów tłuszczów nasyconych w każdych 100 gramach żywności).

Im więcej tłuszczu lub cukru zawiera żywność, tym ma więcej kalorii – a im większa jest kaloryczność żywności w przeliczeniu na jednostkę jej masy (pokarmy wysokoenergetyczne), tym łatwiej zjeść ją w nadmiarze. Jako wytyczną należy przyjąć, że wysokokaloryczne produkty spożywcze zawierają ponad 225–275 kalorii w 100 gramach żywności.