Istnieje szereg składników odżywczych i innych składników żywności, które być może chronią przed niektórymi rodzajami raka, ale dowody na to są zbyt słabe, aby można było zalecić stosowanie ich w profilaktyce raka – zaliczają się do nich selen, likopen oraz witamina D. Badania interwencyjne, którym poddano te suplementy diety i inne składniki odżywcze, nie wykazały żadnych korzyści, a czasami wręcz odnotowano nieoczekiwane szkodliwe działanie, w szczególności w przypadku dużych dawek; nie zaleca się zatem stosowania suplementów diety w profilaktyce raka. Najlepiej jest przestrzegać diety złożonej ze zwykłych pokarmów zapewniających wszystkie składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje.

Istnieją okoliczności, w których suplementy diety mogą być wartościowe – takie jak kwas foliowy w przypadku kobiet planujących ciążę lub witamina D w przypadku osób zagrożonych jej niedoborem; na ten temat porady udzieli lekarz.

Jeżeli u danej osoby zdiagnozowano już raka, nie należy zażywać jakichkolwiek suplementów bez uprzedniej konsultacji z lekarzem – w przypadku niektórych z nich wykazano, że kolidują z terapiami antynowotworowymi.