W przypadku badań nad niektórymi nowotworami wykazano, że aktywność fizyczna przed leczeniem i po zakończeniu leczenia przyczynia się do poprawy sprawności fizycznej i jakości życia osób chorych oraz zmniejsza zmęczenie wywołane chorobą nowotworową. O ile więc wykwalifikowany pracownik służby zdrowia nie zaleci inaczej, osobom cierpiącym na chorobę nowotworową zaleca się uprawianie aktywności fizycznej i, na ile to tylko możliwe, stosowanie się do standardowych wytycznych.