Mrożenie, suszenie lub konserwowanie może umożliwić zachowanie ważnych składników odżywczych, które mogą być nieobecne w świeżych produktów spożywczych w zależności od czasu, który upłynął od zbiorów, oraz od sposobu przechowywania i przyrządzania produktów spożywczych, zatem zachowane w ten sposób składniki pokarmowe stanowią przydatne alternatywy „świeżych” produktów spożywczych. W przypadku konserwowanych produktów spożywczych istotne jest jednak, aby wybierać takie, na których etykietach widnieją informacje „w wodzie” lub „bez dodatku soli”, ponieważ wiele produktów spożywczych konserwowanych fabrycznie zawiera duże ilości soli.