„Czerwone mięso” oznacza mięso wołowe, wieprzowe, jagnięce i kozie pozyskiwane z udomowionych zwierząt, a także mięso wchodzące w skład przetworzonych produktów mięsnych i większości hamburgerów z wołowiny. Czerwone mięso nie obejmuje mięsa drobiowego, dziczyzny ani podrobów (nieznany jest jednak wpływ spożywania podrobów i dziczyzny na ryzyko zachorowania na raka). Choć spożywanie dużej ilości czerwonego mięsa zwiększa ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, czerwone mięso stanowi również bogate źródło wielu składników odżywczych. Co do zasady zaleca się, aby unikać spożywania czerwonego mięsa w ilościach przekraczających 500 g tygodniowo (500 g po obróbce cieplnej, co odpowiada około 700–750 g surowego mięsa, w zależności od części zwierzęcia, z której pochodzi mięso, i od sposobu przyrządzenia).

„Przetworzone produkty mięsne” oznaczają mięso zakonserwowane w procesie wędzenia, suszenia, solenia lub poprzez dodanie konserwantów chemicznych. Do takich produktów zalicza się na przykład szynkę, bekon, salami oraz niektóre rodzaje kiełbas, m.in. parówki. Ponieważ spożywanie nawet niewielkich ilości przetworzonych produktów mięsnych zwiększa ryzyko zachorowania na raka jelita grubego i nie przynosi żadnych dodatkowych korzyści w porównaniu ze spożywaniem czerwonego mięsa, zaleca się, aby na ile to tylko możliwe unikać przetworzonych produktów mięsnych w celu ograniczenia ryzyka zachorowania na raka.