Volgens ramingen is het risico op kanker ongeveer 11 % lager bij mensen die hoofdzakelijk plantaardige voedingsmiddelen eten (groenten, peulvruchten, onbewerkte graanproducten en granen) dan bij mensen die weinig plantaardige voedingsmiddelen eten. Factoren die de levensstijl bepalen, zoals gezonde voeding, een normaal lichaamsgewicht en lichaamsbeweging komen bij bepaalde mensen vaak samen voor. Het is daarom moeilijk na te gaan welk effect elke factor apart heeft. De grootste gezondheidswinst wordt behaald door er een gezonde levensstijl (meer informatie over een gezond lichaamsgewicht, lichaamsbeweging en alcohol) op na te houden.