Kostens virkning på forløbet af en kræftsygdom er desværre ikke så veldokumenteret som kostens virkning på risikoen for at udvikle kræft. Dette afhænger også af den type kræft, du har.

Der foreligger betydelige beviser for, at kvinder, der har fået konstateret brystkræft, kan have en bedre livskvalitet og i nogle tilfælde også øget overlevelse, hvis de har en sund vægt og er fysisk aktive.

Der er ikke tilstrækkelige beviser til at fremsætte faste anbefalinger vedrørende andre kræftformer eller til at udtale, at bestemte typer fødevarer eller kostsammensætninger er gavnlige, men de fleste læger anbefaler, at kræftpatienter følger de generelle anbefalinger til forebyggelse af kræft (medmindre lægelige eller andre grunde foreskriver andet). Du må ikke tage kosttilskud uden først at konsultere din læge. Nogle kosttilskud har vist sig at påvirke behandlingen af kræft.