En sund vægt er en vægt, hvor du har mindst risiko for at udvikle de sygdomme, som for meget kropsfedt kan medføre – herunder visse kræftformer, men også f.eks. hjertesygdomme og diabetes. Det kan være usundt at være for tynd eller for tyk, så du skal tilstræbe at opnå en vægt, der ligger inden for det sunde område. Det er vanskeligt at definere en præcis "idealvægt" for en person, fordi det kræver kendskab til personens mængde af magert væv (primært muskler), hvilket kun kan måles i et laboratorium. Eksperter har derfor udviklet et sundt interval, som tager højde for dette. Mennesker bliver tungere, når der ophobes fedt. Derfor kan vi få en idé om en persons fedtmasse ved at måle vedkommendes vægt. Og da høje mennesker ofte er tungere, selv om de ikke er overvægtige, skal vægten ses i forhold til højden (matematisk udtrykt er det vægten i kg divideret med højden i meter ganget med sig selv – det kaldes kropsmasseindekset eller BMI og måles i kg/m2). Hvis din vægt svarer til din højde, har du en sund vægt, medmindre du er særligt høj, lav eller muskuløs. Brug diagrammet til at se, om du har en sund vægt (figur 1).

Figur 1: BMI-beregner.

body-mass-index

Kilde: Gengivet fra World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (2007). Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: A Global Perspective. Washington, DC: American Institute for Cancer Research.

Det sunde BMI-område for voksne er 18,5-25 kg/m2. Hvis du tilhører en sydasiatisk etnisk gruppe, går det anbefalede BMI-område kun op til 23 kg/m2, hvilket skyldes den særlige fedtfordeling, der gør sig gældende for denne etniske gruppe. I nogle tilfælde er BMI ikke en nøjagtig indikator for mængden af kropsfedt. Det gælder f.eks. muskuløse mennesker, som f.eks. idrætsudøvere, eller mennesker med mindre muskelvæv end normalt, f.eks. ældre.

Taljemålet kan også hjælpe med at afgøre, om en person har øget risiko for komplikationer som følge af for meget fedt. Et taljemål (taljeomkreds) på mere end 102 cm for mænd og 88 cm for kvinder indikerer en høj sygdomsrisiko. Et taljemål på under 94 cm for mænd eller 80 cm for kvinder indikerer en lav risiko, og mål derimellem indikerer mellemhøj risiko.

For at forebygge kræft bør du så vidt muligt tilstræbe en vægt, der ligger i den laveste del af det sunde BMI (eller taljemål), fordi kræftrisikoen stiger i takt med mængden af kropsfedt. Dette afhænger naturligvis af den enkeltes kropsbygning. Det betyder, at en person med en spinkel kropsbygning måske skal sigte mod den laveste ende af området, mens en kraftigere bygget person skal sigte mod den midterste eller øverste ende af området.