12 MULIGHEDER FOR AT REDUCERE DIN KRÆFTRISIKO

Passiv rygning

icon-second-hand-smokeGør dit hjem røgfrit. Bak op om en røgfri politik på din arbejdsplads.

Hvis man er udsat for passiv rygning på arbejdspladsen og i hjemmet, er man udsat for alvorlige sygdomme, herunder kræft. I figur 1 vises en oversigt over de sundhedsskadelige virkninger af tobak og indånding af røg ved passiv rygning.

Hjemmet er ofte det sted, hvor man udsættes for passiv rygning. I Europa er der store forskelle mellem rygeforbud i privathjem, hvor udbredelsen af røgfrie hjem i de forskellige lande spænder fra 31 % til mere end 90 %. Der bør indføres en bedre beskyttelse mod passiv rygning, og det kan opnås, hvis rygere og ikkerygere forbyder rygning i deres hjem og biler.

I de europæiske lande, hvor det stadigvæk er tilladt at ryge på arbejdspladsen, vil indførelsen af en omfattende rygepolitik, som er omhandlet i artikel 8 WHO's rammekonvention om tobakskontrol, være det bedste tiltag til at sikre, at alle arbejdstagere på lige fod og fuldt ud beskyttes mod passiv rygning. Rådets henstilling af 30. november 2009 om røgfri miljøer, som er baseret på artikel 8 i WHO's rammekonvention, opfordrer medlemsstaterne om at indføre røgfri områder på alle indendørs arbejdspladser, i offentlige transportmidler og på indendørs offentlige steder. Omfanget og håndhævelsen af disse forbud varierer fra land til land.

Figur 1: Sundhedsmæssige konsekvenser, der skyldes tobaksbrug og indånding af røg ved passiv rygning.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Kilde: Tilpasset fra The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014, med tilladelse fra U.S. Department of Health and Human Services.