Den europæiske kræftkodeks beskriver foranstaltninger, som du kan træffe for at mindske risikoen for at udvikle kræft. Jo flere anbefalinger du følger, jo lavere bliver din risiko for kræft.

Alle har imidlertid ikke de samme muligheder for at mindske deres risiko. Livsstil er også påvirket af de sociale og økonomiske forhold, under hvilke personer er født og bor. Disse forhold afhænger delvis af politiske, kulturelle og miljømæssige faktorer, der ikke direkte er under personlig kontrol.

Kræftforebyggelse lykkes bedst, når regeringspolitikker og -tiltag gør sunde valg lettere og beskytter borgerne mod kræftfremkaldende stoffer.

Yderligere politikker er f.eks. nødvendige for at gøre det sværere at købe og ryge tobak og lettere at være fysisk aktiv og have en sund kost. Yderligere reduktion af luftforureningen kræver håndhævelse eller styrkelse af bestemmelser.

Sammen bør enkeltpersoner, sundhedsrådgivere, kræftorganisationer og -sammenslutninger fremme og støtte politikker og tiltag, der gør sunde valg lettere og skaber miljøer, der kan hjælpe folk til at undgå kræft og leve til en sund alderdom.