12 MULIGHEDER FOR AT REDUCERE DIN KRÆFTRISIKO

Tobak

icon-tobaccoLad være med at ryge. Undgå enhver form for tobak.

Tobak er globalt den primære årsag til sygdomme og død, der kunne have været forhindret.

Tobak er den væsentligste årsag til kræft. Rygning er den mest skadelige form for tobaksbrug, der medfører størstedelen af de tobaksrelaterede sygdomme. Cigaretrygning dræber over halvdelen af langtidsbrugerne.

Hvert år medfører tobaksbrug ca. 6 millioner dødsfald og forårsager økonomiske skader for mere end en halv billion dollars globalt. Tobak vil dræbe helt op til 1 milliard mennesker i dette århundrede, hvis Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) rammekonvention om tobakskontrol (tobakskonventionen) ikke gennemføres hurtigt. I EU fastlægger det netop reviderede direktiv om tobak og relaterede produkter (direktiv 2014/40/EU) reglerne for fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter med det formål at udligne forskellene mellem landene med hensyn til tobakskontrol med henblik på at sikre folkesundheden.

I figur 1 vises en oversigt over tobakkens sundhedsskadelige virkninger.

Figur 1: Sundhedsskadelige virkninger af tobaksbrug og passiv rygning.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Kilde: Tilpasset fra The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014, med tilladelse fra U.S. Department of Health and Human Services.