Om kodeksen

Den europæiske kræftkodeks er et af Europa-Kommissionens initiativer til at informere borgerne om de foranstaltninger, de selv eller deres familier kan træffe til at mindske deres risiko for kræft. Den nuværende fjerde udgave består af tolv anbefalinger, som de fleste mennesker kan følge uden nogen særlige færdigheder eller rådgivning. Jo flere anbefalinger folk følger, jo lavere bliver deres risiko for kræft. Det anslås, at næsten halvdelen af alle dødsfald som følge af kræft i Europa kunne undgås, hvis alle fulgte anbefalingerne.

Den fjerde udgave af kodeksen er offentliggjort på dette websted sammen med Spørgsmål og Svar, der giver yderligere oplysninger om hver enkelt anbefaling og tilknyttede aspekter af kræftforebyggelse. Disse forklarer den kræftrisiko, der tackles af hver af anbefalingerne, og giver flere oplysninger om, hvordan folk kan beskytte sig selv og deres familier.

Den første udgave af kodeksen blev offentliggjort i 1987. Den fjerde udgave blev udarbejdet i 2012-2013 af kræftspecialister, videnskabsmænd og andre eksperter fra hele Den Europæiske Union i et projekt koordineret af Det Internationale Kræftforskningscenter (International Agency for Research on Cancer med finansiel støtte fra EU's sundhedsprogram. I forbindelse med formuleringen af anbefalingerne har eksperterne taget hensyn til den seneste tilgængelige videnskabelige dokumentation. Alle eksperter, der har bidraget til den fjerde udgave, blev anmodet om at arbejde uafhængigt og kun følge deres ekspertvurderinger og ikke lade sig påvirke af nogen organisations eller institutions standpunkt. Eksperterne blev også anmodet om at oplyse om enhver reel eller formodet interessekonflikt i forbindelse med dette emne.

Eksperterne bidrog over en toårig periode til et tværfagligt samarbejde, hvor den relevante dokumentation blev indsamlet og gennemgået i arbejdsgrupper. Videnskabelig og teknisk bistand til arbejdsgrupperne til identifikation og analyse af det relevante bevismateriale blev ydet af en gruppe epidemiologer med erfaring i systematisk gennemgang af den videnskabelige litteratur. Baggrunden for anbefalingerne i kodeksen og den relevante dokumentation er forklaret i videnskabelige artikler skrevet af arbejdsgrupperne.

Ordlyden af anbefalingerne blev vedtaget af arbejdsgrupper i samarbejde med eksperter i kommunikation og adfærdsforskning og de to ledende forskere ved projektet, under hensyntagen til den kendsgerning, at målgruppen er den brede offentlighed. Overordnet uafhængig videnskabelig kontrol og endelig godkendelse af anbefalingerne blev forestået af et videnskabeligt udvalg bestående af seniorforskere og fremtrædende ledere inden for kræftforebyggelse i Europa. Det videnskabelige sekretariat for projektet i Det Internationale Kræftforskningscenter blev ledet af de to ledende forskere i fællesskab.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees