Alle kan udvikle kræft, men nogle mennesker er udsat for større risici som følge af adfærds- eller miljømæssige faktorer (de ryger og drikker alkohol, er overvægtige eller fede, har en usund kost, en stillesiddende livsstil eller er udsat for visse infektioner, stråling eller kemikalier, som fremkalder kræft). Nogle få mennesker er født med en høj nedarvet kræftrisiko.

Den europæiske kræftkodeks forklarer, hvad borgerne kan gøre for sig selv og deres familier for at mindske deres risiko for at udvikle eller lide af kræft. Disse anbefalinger er baseret på den bedste tilgængelige videnskabelige dokumentation.

Mange af de faktorer, der kan øge eller mindske risikoen for kræft, er velkendte. Imidlertid er det for de fleste kræftformer ikke muligt at forudsige, hvilke personer med lignende risikofaktorer, der vil udvikle kræft, og hvilke der ikke vil.

Rygning er kendt for at forårsage langt størstedelen af tilfældene af lungekræft. For andre almindelige kræftformer (f.eks. tarmkræft eller brystkræft) kan kun ca. halvdelen af sagerne forklares med kendte årsager, og for nogle kræftformer (f.eks. prostatakræft) er det endnu færre, der kan forklares.

Selv om du kan mindske din risiko for at få kræft, vil der altid være en vis risiko. Omkring halvdelen af alle kræftsygdomme kunne undgås, hvis alle fulgte alle anbefalingerne i den europæiske kræftkodeks.

De hyppigste kræftformer viser en tendens til at forekomme blandt midaldrende og ældre, men det er aldrig for tidligt eller for sent at begynde at træffe foranstaltninger til forebyggelse af kræft. Nogle anbefalinger gælder for børn for at reducere deres risiko for at udvikle kræft, når de bliver ældre. For alle aldre er det gavnligt at få sunde vaner og undgå usunde vaner.

Screening kan afsløre visse kræftformer på et tidligt stadium, hvor behandlingen er mere effektiv. For nogle kræftformer er der også forstadier til kræft, der kan opdages ved screening og behandles for at forebygge, at kræft udvikles. Den europæiske kræftkodeks anbefaler de screeningsprogrammer, man ved er effektive.

Vaccination mod bestemte vira kan mindske risikoen for leverkræft og livmoderhalskræft.

Adfærd, som beskytter mod kræft, beskytter også mod de andre væsentlige årsager til dødsfald og handicap i EU, såsom hjerte-kar-sygdomme, luftvejssygdomme og diabetes.