Důkazů o účinku stravování na postup rakoviny je bohužel mnohem méně než důkazů o jejím účinku na pravděpodobnost vzniku rakoviny. A záleží na tom, jaký typ nádorového onemocnění máte.

Existuje dostatek důkazů, že ženám, kterým diagnostikovali rakovinu prsu, může zdravá hmotnost a pohybová aktivita zlepšit kvalitu života, přičemž v případě obou těchto faktorů existuje souvislost s delší dobou přežití.

K vydání spolehlivých doporučení k jiným nádorovým onemocněním ani k označení konkrétního typu potravin nebo jídelníčku za prospěšný neexistuje dostatek důkazů, ale většina odborníků lidem, jimž rakovinu již diagnostikovali, doporučuje dodržovat obecná doporučení k prevenci rakoviny (neexistují-li zdravotní či jiné důvody, proč by tak neměli činit). A nezapomeňte, neužívejte žádné doplňky, aniž byste se nejdříve poradili se svým lékařem – ukázalo se, že některé léčbu rakoviny narušují.