Lze se rakovině vyhnout?

Ke vzniku rakoviny může dojít u kohokoli, ale někteří lidé jsou více ohroženi z důvodu behaviorálních nebo environmentálních faktorů (ti, kteří kouří tabák, pijí alkohol, mají nadváhu nebo jsou obézní, stravují se nezdravě, vedou sedavý způsob života nebo jsou vystaveni určitým infekcím, záření či chemickým látkám, jež způsobují rakovinu). Jen málo lidí má vysoké vrozené riziko vzniku rakoviny.

Evropský kodex proti rakovině objasňuje, co mohou lidé udělat pro sebe a svou rodinu, aby snížili riziko, že u nich dojde ke vzniku rakoviny. Tato doporučení vycházejí z nejlepších dostupných vědeckých důkazů.

Mnohé z faktorů, které mohou zvýšit nebo snížit riziko rakoviny, jsou dobře známy. U většiny typů rakoviny však není možné předpovědět, u kterých z lidí s podobnými rizikovými faktory dojde k jejímu vzniku a u kterých nikoli.

O kouření je známo, že způsobuje velkou většinu případů rakoviny plic. U ostatních běžných typů rakoviny (např. rakovina tlustého střeva a konečníku nebo rakovina prsu) je možné vysvětlit známými příčinami pouze okolo poloviny všech případů a u některých typů rakoviny (např. rakovina prostaty) ještě méně.

Přestože můžete riziko vzniku rakoviny snížit, určité riziko bude existovat vždy. Pokud by všichni dodržovali veškerá doporučení obsažená v Evropském kodexu proti rakovině, mohlo by se předejít přibližně jedné polovině všech jejích případů.

Nejběžnější případy rakoviny se obvykle objevují ve vyšším než středním věku, nikdy však není příliš brzy ani příliš pozdě na zahájení preventivních kroků proti onemocnění. Některá doporučení se vztahují na děti s cílem snížit u nich riziko vzniku rakoviny v pozdějším věku. Osvojit si zdravé návyky a vyvarovat se nezdravých je přínosné v jakémkoli věku.

Screeningové vyšetření může odhalit určité typy rakoviny v rané fázi, kdy je léčba účinnější. U některých typů rakoviny existují též předrakovinné fáze, které je možné zjistit pomocí screeningového vyšetření a léčit tak, aby se předešlo vzniku samotného onemocnění. Evropský kodex proti rakovině tyto screeningové programy, o nichž je známo, že jsou účinné, doporučuje.

Očkování proti určitým virům může snížit riziko rakoviny jater a rakoviny děložního čípku.

Chování, které chrání před rakovinou, chrání také před dalšími hlavními příčinami úmrtí a postižení v Evropské unii, jako jsou kardiovaskulární a respirační onemocnění a cukrovka.