Zdravá tělesná hmotnost je taková, při které vám nejméně hrozí několik onemocnění, jež může způsobit nadměrné množství tělesného tuku – mj. se jedná především o některá nádorová onemocnění, ale také o srdeční choroby a cukrovku. Mít příliš málo nebo příliš mnoho tělesného tuku může být nezdravé, proto byste se měli snažit udržovat si zdravou tělesnou hmotnost. Vymezit přesně „ideální“ hmotnost je obtížné, jelikož k tomu by bylo zapotřebí znát množství tukuprosté tkáně u dané osoby, což lze zjistit pouze ve výzkumné laboratoři. Proto vyvinuli odborníci zdravé rozmezí, které je v tomto směru do určité míry flexibilní. S přibývajícím tukem vzrůstá u lidí i váha, a jako vodítko k tomu, do jaké míry má někdo příliš mnoho tělesného tuku, lze tedy využít jeho hmotnost. Protože vyšší lidé váží více, i když nadměrné množství tuku nemají, je nutno zohlednit hmotnost ve vztahu k výšce (pro matematicky založené čtenáře: hmotnost v kilogramech se vydělí druhou mocninou výšky v metrech – takto dostaneme tzv. index tělesné hmotnosti neboli BMI, který se měří v kg/m2). Odpovídá-li vaše hmotnost vaší výšce, můžete si být jisti, že je vaše hmotnost zdravá, pokud nejste zvlášť vysocí, malí nebo svalnatí. Zjistit, zda máte zdravou hmotnost, vám pomůže graf (obrázek 1).

Obrázek 1: Kalkulátor indexu tělesné hmotnosti (BMI)

Zdroj: Převzato z práce Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: A Global Perspective, World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research, Washington, DC, 2007.

Zdravý index tělesné hmotnosti se u dospělých pohybuje mezi 18,5 a 25 kg/m2. Náležíte-li k jihoasijské etnické skupině, dosahuje nejvyšší doporučená hodnota indexu tělesné hmotnosti pouze 23 kg/m2, protože rozložení tuku se u jednotlivých etnických skupin liší. V některých zvláštních případech nemusí být BMI příliš přesným ukazatelem celkového tělesného tuku, zejména u lidí s velkým množstvím svalové hmoty, jako jsou sportovci, nebo u lidí, kteří mají svalové hmoty méně, než je obvyklé, jako jsou starší lidé.

Dalším užitečným způsobem, jak získat představu, zda někomu hrozí vlivem nadměrného množství tuku zdravotní problémy, je měření pasu. Obvod pasu nad 102 cm u mužů nebo 88 cm u žen představuje vysoké riziko, obvod pasu méně než 94 cm u mužů či 80 cm u žen představuje nízké riziko a obvod pasu mezi těmito dvěma hodnotami pak střední riziko.

V rámci prevence rakoviny se doporučuje usilovat o nejnižší možné hodnoty indexu tělesné hmotnosti (nebo obvodu pasu) ve zdravém rozmezí, protože riziko vzniku rakoviny s množstvím tuku stále roste. Tyto hodnoty se budou u různých lidí samozřejmě lišit v závislosti na jejich konstituci – člověk s astenickou konstitucí tedy bude usilovat o hodnoty v dolní části rozmezí a robustnější (podsaditější) člověk o hodnoty ve střední nebo horní části rozmezí.