Evropský kodex proti rakovině popisuje kroky, pomocí nichž můžete snížit riziko vzniku rakoviny. Čím více doporučení budete dodržovat, tím nižší u vás bude riziko jejího výskytu.

Ne všichni lidé však mají stejné možnosti toto riziko snížit. Životní styl je ovlivněn také sociálními a ekonomickými podmínkami, do nichž se lidé narodí a v nichž žijí. Tyto podmínky závisí částečně na politických, kulturních a environmentálních faktorech, které jednotlivec nemůže přímo ovlivnit.

Prevence rakoviny je nejúspěšnější v případě, kdy vládní politiky a opatření usnadňují správné rozhodování z hlediska zdraví a chrání občany před činiteli způsobujícími rakovinu.

Je například zapotřebí více politik, které ztíží nákup a kouření tabáku a usnadní fyzickou aktivitu a zdravé stravování. Další snížení znečištění ovzduší si žádá prosazování nebo posílení regulací.

Jednotlivci, poradci v oblasti zdraví a dále společnosti a společenství zabývající se rakovinou by měli společně prosazovat a podporovat politiky a opatření, které usnadní správné rozhodování z hlediska zdraví a vytvoří prostředí, jež pomůže lidem zabránit vzniku rakoviny a dožít se ve zdraví vysokého věku.