Co způsobuje rakovinu?

Příčinou všech typů rakoviny jsou abnormality (mutace) v DNA buněk v těle. Tělo má obranné systémy proti některým mutacím, ale vnější činitelé – jako jsou chemické látky způsobující rakovinu obsažené v tabákovém kouři nebo záření a některé infekce – mohou tyto obranné systémy překonat. V některých případech může také vnitřní nutriční stav těla a hormony, které tělo vytváří, zvýšit pravděpodobnost, že dojde k těmto genetickým abnormalitám.

Hlavní příčinou vzniku rakoviny v Evropské unii je kouření. Nadváha či obezita, špatná strava, nedostatek fyzické aktivity a konzumace alkoholu přispívají k nezdravému životnímu stylu, který je další hlavní příčinou rakoviny. Vystavování se slunci a některým dalším zdrojům záření (např. z radonu) také hraje důležitou roli, stejně jako vystavování se karcinogenům na pracovišti a určité infekce.

Pro všechny tyto faktory platí, že čím více jsou jim lidé vystaveni (co se týče doby trvání, četnosti a míry vystavení), tím vyšší je riziko vzniku rakoviny.